ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

Wine flights

Ενα ποτΗρι «ΣαντορΙνη»

Τιμή και για τα τέσσερα      16,00€

Το ΑσΥρτικο στην ΕλλΑδα

Τιμή και για τα τέσσερα      16,00€

«ΞινΟμαυρο» μια δυναμικΗ ποικιλΙα

Τιμή και για τα τέσσερα      16,00€

ΚρασιΑ σε ποτΗρι

(75ml/150ml)

ΣαμπΑνιες και ΑφρΩδεις ΟΙνοι

(Ποτήρι 120ml)

ΕπιδΟρπιοι ΟΙνοι

(Ποτήρι 50ml)

Cocktails

….. and all the old time classics !!!

ΕλληνικΑ απεριτΙφ, κονιΑκ,

αποστΑγματα και Αλλα λικΕρ

ΑλκοολοΥχα ΠοτΑ

Malt Whiskeys

2019 Menu coming soon

Enter Details

Please enter a Name
Enter the contact no
Enter an Email
Confirm Booking

Your Booking has been confirmed

We have received your booking request, A confirmation mail has been sent to you.